Informace k probíhající přípravě nové výstavby

Naše společnost již několik let připravuje výstavbu bytových domů v Tišnově „Za Penzionem“. V rámci příprav se, mimo jiné, vycházelo z platného územního plánu vypracovaného Urbanistickým střediskem Brno, spol. s. r. o. (Ing. arch. Alena Palacká), který nabyl účinnosti 24. 9. 2016. Dále byla možnost výstavby v uvedené lokalitě upravena územní studií s účinností od 22.9. 2020 (Ing. arch. Oliver Kalnássy). Na základě těchto územně plánovacích podkladů jsme nechali zpracovat projektovou dokumentaci na pro tři bytové domy a jejich infrastrukturu. O vývoji situace budeme průběžně informovat.

Kontaktujte nás
Němec Jiří stavitel s.r.o. Valova 1934
666 01 Tišnov
+420 608 130 024
Bližší informace k prodeji
domů a bytů
Ing. Jan Malec
+420 608 130 025

Němec Jiří stavitel s.r.o.

Nahoru